Informacje

Baza noclegowa

Dojazd

 

 

 

SZCZYTY GÓRSKIE

Na obszarze Zwardonia znajduje się 10 szczytów górskich. Są to:

KICZORA
Zalesiona kulminacja położona na wysokości 845 m. Szczyt graniczny pomiędzy Zwardoniem a Jaworzynką, położony na północny - zachód od osiedla Myto. Spod Kiczory wypływa Potok Sołowy, dopływ Krężelki, a następnie Czadeczki (zlewisko Morza Czarnego).

KIKULA
Kulminacja położona na wysokości 845 m. Szczyt graniczny pomiędzy Polską a Słowacją, na północny - zachód od osiedla Myto. Na jej stokach znajduje się wyciąg narciarski Cuplik. Z Kikuli na południowy - wschód widok na masyw Rachowca (954 m).

SOŁOWY WIERCH
Zalesiona kulminacja o wysokości 848 m, spod której biorą się początkowe źródła potoku Roztoki, w kształcie trójramiennego rozrogu. Nazwa związana jest z mającymi tutaj początek źródłami Soły.

PYDYCHÓW GROŃ
Niewielkie bezleśne wzniesienie o wysokości 751 m, położone pomiędzy Przełęczą Zwardońską a Przełęczą Przysłop, w głównym wododziale karpackim. Przez szczyt wzniesienia, zgodnie z przebiegiem linii grzbietu, biegnie granica państwowa ze Słowacją. Na północno - zachodnim stoku znajdują się wyciągi narciarskie (Jawornik I, Jawornik II, Pod Mytem). Nazwa pochodzi od osiedla Pydychy, rozłożonego u południowo - wschodniego podnóża. Wschodnie stoki wzgórza, przez przysiółek Groń, trawersuje polna droga z Myta do Zwardonia.

KOBYŁKULA
Kulminacja położona na wysokości 699 m, położona na północ od Zwardonia, poniżej osiedli Węglarze i Stojaki, nad osiedlem Raj i Zając. Z Kobyłkuli widok na masyw Rachowca (954 m), Pydychów Groń (751 m), Kikulę (845 m) i Sołowy Wierch (848 m).

GRONIOWA
Zalesione wzniesienie położone w masywie Rachowca na wysokości 739 m. U podnóża Groniowej od strony zachodniej przebiega linia kolejowa Żywiec - Zwardoń, a od strony południowej na jej stokach usytuowany jest cmentarz parafialny.

MAŁY RACHOWIEC
Położony w masywie Rachowca na wysokości 840 m. Pod wierzchołkiem znajduje się górna stacja wyciągu narciarskiego Mały Rachowiec. Z wierzchołka w kierunku północno - zachodnim roztacza się widok na Przełęcz Zwardońską i Przełęcz Przysłop, a w kierunku północnym widok na Ochodzitą (894 m) i masyw Baraniej Góry (1220 m). W kierunku południowo - zachodnim piękny widok na dolinę Słanicy z przepiękna panoramą wzniesień Beskidu Granicznego (863 m) i Skalanki (867 m), a pomiędzy nim Przełęczy Graniczne (755 m). Na Małym Rachowcu znajduje się osiedle o tej samej nazwie. W kierunku południowo - wschodnim widok na pobliski Rachowiec (954 m) wraz z wyciągiem narciarskim Duży Rachowiec, najdłuższym w Zwardoniu.

RACHOWIEC
Kulminacja o wysokości 954 m, na północno - zachodnim skraju "Worka Raczańskiego" stanowiąca krótki, ale masywny grzbiet boczny pomiędzy dolinami Czarnej Soły (Roztoki) i Słanicy. Przylega do pasma granicznego tuż ponad Przełęczą Zwardońską. Chociaż nie przekracza 1000 m i leży w pewnym oddaleniu od głównego grzbietu oraz najważniejszych wierzchołków tej części Beskidu Żywieckiego, zaliczany jest do atrakcyjniejszych i dość często odwiedzanych przez turystów. Zasługa to bliskości Zwardonia, a może przede wszystkim ciekawej panoramy ze szczytu.
Położenie Rachowca sprawia, że z jego podszczytowych polan można oglądać w kierunku południowym i wschodnim całą najważniejszą część "Worka Raczańskiego" z kulminacjami - Wielkiej Raczy (1236 m), Bendoszki Wielkiej z charakterystycznym Jubileuszowym Krzyżem Ziemi Żywieckiej (1144 m), Rycerzowej (1226 m) czy Muńcoła (1165 m) wraz z przejrzystym układem dolin i bocznych grzbietów odchodzących od pasma granicznego, a także przy dobrej widoczności, na horyzoncie ostre szczyty Małej Fatry, już na Słowacji. Z żadnego innego miejsca nie widać tej części Beskidu Żywieckiego. Rachowiec to również góra narciarzy i to jeszcze od czasów przedwojennych. Dzisiaj korzystają oni przede wszystkim z dużego wyciągu orczykowego, który od strony Zwardonia wychodzi prawie na wierzchołek.
Spłaszczony nieco szczyt opada stromymi, zalesionymi stokami ku północy, w dolinę Czarnej Soły. Na dzikich zboczach znajduje się rezerwat Butorza z ponad stuletnim borem świerkowym i ostoją zwierzyny.

SKALANKA
Pierwsza wyraźna kulminacja o wysokości 867 m, w grzbiecie granicznym na południe od Przełęczy Zwardońskiej, ponad Przełęczą Graniczne. Od wschodu źródłowa część doliny Słanicy z osiedlami Lastoczka i Gomółka. Na zachód, na słowacką stronę odchodzi grzbiet Oselnego rozdzielający doliny Skaliczanki i Wrzeszczówki.
Na wschodnim stoku znajduje się prywatne schronisko "Pod Skalanką", a dalej chatka studencka " Skalanka". W latach trzydziestych na stokach Skalanki planowana była budowa dużej skoczni narciarskiej.
Stoki Skalanki uznawane są za najbardziej atrakcyjne stoki narciarskie w Zwardoniu. Znajdują się tutaj dwa wyciągi orczykowe (Skalanka I i Skalanka II), a na południowych zboczach wyciąg Bór.

BESKID GRANICZNY
Kulminacja w grzbiecie granicznym o wysokości 863 m, pomiędzy Zwardoniem, a Wielką Raczą. Inne nazwy Beskidu Granicznego to Beskid Wrzeszcz, Beskid Wrzeszczowski lub Wrzeszczówka. Stanowi zwornik dla biegnącego równoleżnikowo w kierunku wschodnim grzbietu Oźnej (952 m) i Łysicy (704 m). Ciekawa panorama na otoczenie doliny Słanicy i Rachowiec oraz na doliny Wrzeszczówki i Skaliczanki po stronie słowackiej.