REZERWAT BUTORZA

Rezerwat Butorza powstał w 1961 roku. Jest to rezerwat typu leśnego, dla ochrony dolnoreglowego boru świerkowego. Rozciąga na północnych stokach Rachowca, na wysokości 600 - 800 m, jego powierzchnia wynosi 30,68 ha. Obejmuje 130 -letni drzewostan o wysokiej zasobności i klasie bonitacji. Wiele świerków osiąga 35 m wysokości i około 50 cm średnicy. Strome stoki i dno parowu w centrum rezerwatu pokrywa zespół buczyny karpackiej z dorodnymi okazami jaworów.