KLIMAT

Klimat Zwardonia znajduje się pod wpływem ścierających się tu dwóch klimatów - oceanicznego i kontynentalnego, co ma wpływ na zmienność pogody pod względem skoków temperatury, ilości opadów i często występujących mgieł. Pogodę kształtują masy powietrza różnego pochodzenia geograficznego. Największy wpływ na kształtowanie pogody w skali rocznej mają masy powietrza polarno - morskiego (do 60 %) oraz polarno - kontynentalnego (do 25 %) napływające zimą z północnego - wschodu.
Ciepłe i wilgotne wiatry południowo - zachodnie, wznosząc się i przepływając przez grzbiet karpacki, ulegają na nim najsilniejszemu oziębieniu, powodując intensywne opady śnieżne, które w miarę obniżenia się z kolei ku północy, maleje. Stromy i wyniosły, przy czym ustawiony odsłonecznie stok Wieczorka i Rachowca, opóźnia wschód słońca, wydatnie zmniejszając dzienne nasłonecznienie, co w połączeniu z niższą procentowo temperaturą działa hamująco na zanik śniegu. Konserwuje to wpływ zimowych i mroźnych wiatrów północno - wschodnich, które wznosząc się ku przełęczom, ulegają podobnie jak i południowe, silnemu oziębieniu. Występujące wiatry są umiarkowanie silne, a największą prędkość osiągają te, wiejące z południa, tzw. typu fenowego.
W zależności od wysokości wyróżnia się cztery piętra klimatyczne, które pokrywają się z wykształconymi tu piętrami roślinnymi. W przypadku Zwardonia będziemy mieli do czynienia tylko z dwoma piętrami:

- klimat umiarkowanie ciepły

Panuje do wysokości ok. 700 m. Średnia temperatura roczna waha się tu od +6° C do +8° C. Roczna suma opadów dochodzi do 1000 mm. W dolinach, w pobliżu potoków może występować zamglenie, nasilające się późną wiosną i latem. Jesienią i zimą, w czasie bezwietrznej pogody można obserwować ciekawe zjawiska - inwersje temperatury. Wówczas tworzą się tzw. zmrozowiska - chłodne powietrze nasycone mgłą gromadzi się w dolinach górskich. Szczyty gór pozostające w masach cieplejszego powietrza wynurzają się z morza mgieł, tworząc wspaniałe, niezapomniane widoki. Pokrywa śnieżna może utrzymywać się od połowy listopada do końca marca. W ostatnich latach jednak trafiają się liczne okresy bezśnieżne.

- klimat umiarkowanie chłodny

Panuje na grzbietach górskich na wysokościach od 700 m do 954 m, gdzie roczna temperatura waha się od +4° C do +6° C. Północne i północno -zachodnie wiatry przynoszą masy wilgotnego powietrza, które na stokach górskich dają obfite opady deszczu i śniegu. Roczna suma opadów wynosi 1000-1500 mm. Wiosną i jesienią zdarzają się wiatry halne (południowe), przynoszące radykalną zmianę pogody w zimie odwilż, a latem znów intensywne deszcze. Temperatury w zimie rzadko spadają poniżej -10° C. Śnieg przeważnie pojawia się w pierwszej połowie listopada. Pokrywa śnieżna może przekraczać pół metra grubości i utrzymuje się na południowych stokach do połowy marca, a na północnych nawet do połowy kwietnia. W ciągu kilku ostatnich lat występowały łagodniejsze zimy z malejącymi opadami śniegu.

Pozostałe dwa piętra to klimat chłodny (od 960 m do 1400 m) oraz klimat bardzo chłodny (od 1400 m do 1600 m).